انتصاب اعضای شورای علمی کنگره جهانی فارابی، فرهنگ و تمدن اسلامی

به گزارش روابط عمومی موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضا غلامی، رئیس مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی و رئیس کنگره جهانی فارابی و فرهنگ و تمدن اسلامی، در احکامی جداگانه، رئیس و اعضای شورای علمی این کنگره را منصوب کرد.

دکتر رضا ماحوزی (دبیر علمی کنگره)، استاد حمید پارسانیا (رئیس شورای علمی کنگره)، استاد دکتر رضا داوری اردکانی، استاد دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی، استاد عبدالله انوار، دکتر احمدحسین شریفی، رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه، دکتر نجف لک‌زایی، رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، دکتر مرتضی بحرانی، عضو هیات علمی مؤسسه مطالعات فرهنگی واجتماعی، دکتر جعفر شانظری عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان، دکتر سید مهدی امامی جمعه عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان، دکتر سعید رحیمیان، عضو هیات علمی دانشگاه شیراز، دکتر مرتضی شجاعی، عضو هیات علمی دانشگاه تبریز، دکتر نجمه کیخا، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، دکتر مجید ظهیری عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر جهانگیر مسعودی عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر احمدرضا یزدانی مقدم عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، دکتر مهدی عباس زاده، عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، دکتر محسن مهاجرنیا، عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، دکتر علیرضا صدرا، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و همچنین دکتر نصرالله حکمت عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی اعضای کمیته علمی این کنگره می‌باشند.
این کنگره اسفند ماه سال جاری با مشارکت دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی داخلی و خارجی و با حضور فارابی‌شناسان ایرانی و غیرایرانی برگزار خواهد شد.

نظر بگذارید