ساختمان شماره یک: تهران، خیابان پاسداران، خیابان شهید مؤمن نژاد (گلستان یکم)، پلاک ۱۲۴، مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، کد پستی: ۱۶۶۶۹۱۴۷۱۱
ساختمان شماره دو: تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان استاد نجات‌اللهی، کوچه سلمان پاک، پلاک ۹، کدپستی: ۱۵۹۹۶۸۸۳۱۳

شماره تلفن مؤسسه: ۲۲۵۷۰۶۶۶ یا ۲۲۵۷۰۷۷۷ – داخلی ۲۴۴ خانم قنبرآبادی

شماره فکس مؤسسه: ۲۲۵۷۰۷۲۲

ایمیل: Farabicongress@iscs.ac.ir