بزرگداشت مقام علمی پروفسور محسن مهدی برگزار می‌شود

به گزارش روابط عمومی موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دبیرخانه کنگره جهانی فارابی، فرهنگ و تمدن اسلامی در نظر دارد در قالب برنامه های جانبی خود، مراسم بزرگداشت مقام علمی مرحوم پروفسور محسن مهدی از فارابی شناسان برجسته جهان اسلام را برگزار کند. در این مراسم که در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۱ از ساعت ۱۵ الی ۱۸ در محل تالار فارابی موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم برگزار خواهد شد، اساتید زیر سخنرانی خواهند داشت:
– دکتر محسن رضوانی با موضوع: محسن مهدی و احیای فلسفه سیاسی فارابی
– دکتر کیوان خسروی با موضوع: محسن مهدی و الحروف: فلسفه نخستین و تقدیر آن در جهان اسلام
– دکتر چارلز ای. باترورث با موضوع: محسن مهدی و پیدایش فلسفه اسلامی
– دکتر ترنس جِی. کلون با موضوع: محسن مهدی و جهت گیری سیاسی فارابی پیرامون فلسفه اسلامی و دین

نظر بگذارید

بزرگداشت مقام علمی پروفسور محسن مهدی برگزار می‌شود

14010830-1

According to the report of the public relations office of the Institute for Social and Cultural Studies, the secretariat of the World Congress of Farabi, Islamic Culture and Civilization organizes a ceremony commemorating the late professor Muhsin Mahdi, a prominent Farabi scholar of the Islamic world, as part of its peripheral programs.  In this event, which will be held on November 21, 2022 from 15:00 to 18:00 at Farabi Hall of the Institute for Social and Cultural Studies, the following professors will deliver speeches:
Dr. Mohsen Rezvani: “Muhsin Mahdi and the Revival of Farabi’s Political Philosophy”
Dr. Keyvan Khosravi: “Muhsin Mahdi and Farabi’s Al-Horouf: The First Philosophy and its Destiny in the Islamic World”
Dr. Charles E.  Butterworth: “Muhsin Mahdi and the Emergence of Islamic Philosophy”
Dr. Terence J. Kleven: “Muhsin Mahdi and Farabi’s political orientation in Islamic Philosophy and Religion”

نظر بگذارید